Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -33-

-33-

Οἱ ἐν­το­λές τοῦ Θε­οῦ εἶ­ναι ἀ­νώ­τε­ρες ἀ­πό ὅ­λους τούς­ θη­σαυ­ρο­ύς τοῦ κό­σμου, καί ὅ­ποι­ος τίς φυλ­λά­τει, εὑ­ρί­σκει μέ­σα τους τόν Θεό. (Ε΄,20).

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα