Σεπτέμβριος

Σεπτέμβριος

 

1-9-1462

Τουρκικός στόλος, μέ Διοικητή τόν Ἕλληνα ἀρνησίθρησκο Βεζίρη Μαχμούτ πασᾶ, πολιορκεῖ τό κάστρο τῆς Μυτιλήνης. Μετά τήν παράδοσή του οἱ Τοῦρκοι ξεσποῦν σέ σφαγές, λεηλασίες καί ἐξανδραποδισμούς χιλιάδων ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν.

1-9-1918

Ἀρχίζει ἡ ἐπιθετική ἐνέργεια τῶν ἑλληνικῶν μονάδων στόν εὐρύτερο ἑλιγμό τῆς διασπάσεως τοῦ Μακεδονικοῦ Μετώπου.

2-9-1822

Ἔπειτα ἀπό συμφωνία μέ τόν Κεσέρ πασᾶ, λόγῳ τῶν διαδοχικῶν ἑλληνικῶν ἀποτυχιῶν στήν Ἤπειρο, οἱ Σουλιῶτες ἐγκαταλείπουν τήν Πατρίδα τους καί ἀναχωροῦν γιά τά Ἑπτάνησα.

2-9-1829

Ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη τῆς Ἀνδριανουπόλεως μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας (Ρωσοτουρκικός Πόλεμος). Σύμφωνα μ’ αὐτήν ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ἀναγνωρίζει τήν ἀνεξαρτησία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

3-9-863

Βυζαντινά στρατεύματα, ὑπό τόν Πετρωνᾶ, συντρίβουν τούς Ἄραβες κοντά στόν ποταμό Λαλακάοντα τῆς Μ. Ἀσίας. Μέ τή μάχη αὐτή ἐκδιώκονται οἱ Ἄραβες ὁριστικά ἀπό τή Μ. Ἀσία.

3-9-1843

Ἡ Ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμβρίου, μέ τήν ὁποία ἔληξε ἡ περίοδος τῆς ἀπόλυτης μοναρχίας (1833 – 1843).

3-9-1942

Ἐκτελεῖται στήν Ἁγιά Χανίων ἀπό τούς Γερμανούς ὁ Ταγματάρχης Πολεμικῆς Διαθεσιμότητας Ραυτόπουλος Ἀλέξανδρος, ἀρχηγός τῆς Ὀργανώσεως «Κρητική Ἐπαναστατική Ἐθνική Ἐπιτροπή Ραυτόπουλου», πρώτης ἀντιστασιακῆς Ὀργανώσεως μετά τήν κατάληψη τῆς Κρήτης.

5-9-1922

Τά τελευταῖα ἑλληνικά τμήματα (Γ΄ ΣΣ)  ἐγκαταλείπουν τή μεσημβρία τό μικρασιατικό ἔδαφος ἀπό τό λιμάνι τῆς Ἀρτάκης.

6-9-1955

Μέ ἀφορμή τό Κυπριακό ξεσποῦν στήν Κωνσταντινούπολη καί στή Σμύρνη ἀνθελληνικές ἐκδηλώσεις πρωτοφανοῦς βιαιότητας, ὅπως κακοποιήσεις, πυρπολήσεις οἰκιῶν, καταστημάτων, χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί ἄλλων ἑλληνικῶν πολιτιστικῶν ἱδρυμάτων.

7-9-413 π.Χ.

Οἱ Συρακούσιοι, σέ ναυμαχία κοντά στόν λιμένα τῶν Συρακουσῶν κατανικοῦν τόν ἀθηναϊκό στόλο. Ἡ ἥττα αὐτή σημειώνει τό τέλος τῆς προσπάθειας τῆς Ἀθήνας νά ἀποκτήσει τόν ἔλεγχο στή Σικελία.

8-9-1570

Τουρκικές δυνάμεις κυριεύουν καί λεηλατοῦν τή Λευκωσία. Ἡ κατάληψη τῆς Λευκωσίας σήμανε καί τήν ἐπικράτηση τῶν Τούρκων σέ ὁλόκληρη σχεδόν τήν Κύπρο.

8-9-1943

Ἀνακοινώνεται ἐπίσημα ἀπό τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τῶν Συμμάχων ἡ «ἄνευ ὅρων» συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας.

8-9-1944

Ἐκτελεῖται στό Χαϊδάρι Ἀθηνῶν ἀπό τούς Γερμανούς ἡ ἡρωίδα τῆς Ἀντιστάσεως Λέλα Καραγιάννη.

9-9-1821

Δύναμη 6.000 Τούρκων ὑπό τόν Σελή πασᾶ ἐπιτίθεται κατά τῆς Μονῆς Σέκου της Μολδοβλαχίας. Ὁ Γεώργιος Ὀλύμπιος λόγῳ δυσμενοῦς ἐξελίξεως τοῦ ἀγώνα ἀνατινάζει τήν πυριταποθήκη τῆς Μονῆς καί φονεύονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί οἱ Τοῦρκοι πού ἦταν μέσα στή Μονή.

10-9-1611

Τή νύχτα 10/11 Σεπτεμβρίου 1611 εἰσέρχονται στά Ἰωάννινα 10.000 περίπου ἐπαναστάτες ἀπό τή Θεσσαλία καί τήν Ἤπειρο, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη Λαρίσης – Τρίκης Διονύσιο (Σκυλόσοφο), ὁ ὁποῖος, μετά τήν ἀποτυχημένη ἐξέγερσή του τό 1600, ἔχει καί πάλι κηρύξει τήν ἐπανάσταση κατά τῶν Τούρκων. Ἡ ἀντίδραση τῶν τελευταίων ἦταν ἄμεση καί εἶχε ὡς συνέπεια τήν καταστολή καί αὐτῆς τῆς ἐξεγέρσεως, ἐνῷ ὁ Διονύσιος καί οἱ συνεργάτες του συλλαμβάνονται καί θανατώνονται μέ φρικτά βασανιστήρια.

12-9-1885

Κηρύσσεται ἐπιστράτευση καί κινητοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ πρός τά ἑλληνοτουρκικά σύνορα Θεσσαλίας – Μακεδονίας.

12-9-1916

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος μέ τόν ναύαρχο Παῦλο Κουντουριώτη φτάνουν στά Χανιά, μέ σκοπό τή δημιουργία Ἐπαναστατικῆς Κυβερνήσεως γιά τή συμμετοχή τῆς Ἑλλάδας στόν πόλεμο στό πλευρό τῶν Συμμάχων.

13-9-1829

Ὑπογράφεται συνθήκη μεταξύ τοῦ Δ. Ὑψηλάντη καί τῶν Τούρκων καί ἔτσι ὁλόκληρη ἡ Στερεά Ἑλλάδα, ἐκτός ἀπό τήν Ἀθήνα, τήν Εὔβοια  καί τό φρούριο τοῦ Καράμπαμπα, στήν ἀκτή τῆς Χαλκίδας, ἦταν ἐλεύθερη.

13-9-1914

Τμήματα στρατοῦ τῆς Αὐτόνομης Βορείου Ἠπείρου, ἀπό 170 περίπου ἄνδρες, εἰσέρχονται καί ἀπελευθερώνουν τό Βεράτιο.

13-9-1943

Ὑψώνεται στό Καστελλόριζο ἡ ἑλληνική Σημαία.

14-9-629

Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἡράκλειος ἐπιστρέφει νικητής στήν Κωνσταντινούπολη φέροντας τόν Τίμιο Σταυρό.

14-9-1814

Ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Οἱ ἔνθερμοι πατριῶτες Σκουφᾶς, Τσακάλωφ καί Ξάνθος ἱδρύουν τή Φιλική Ἑταιρεία στήν Ὀδησσό τῆς Ρωσίας μέ σκοπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

14-9-1831

Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου. Ὑπογράφεται ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις καί ρυθμίζει μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά σύνορα Ἑλλάδας – Τουρκίας στή γραμμή Ἄρτας – Βόλου.

14-9-1848

Ἐξέγερση στήν Κεφαλλονιά ἀπό ὁμάδες ἔνοπλων χωρικῶν μέ σκοπό νά καταλάβουν τήν ἐξουσία καί νά καταργήσουν τό καθεστώς τῆς Προστασίας τῶν Ἄγγλων.

14-9-1906

Στήν πλατεία τῆς Δράμας ἀπαγχονίζεται ἀπό τούς Τούρκους ὁ Ἄρμεν Κούπτσιος (Προκόπιος) ἀπό τό Βώλακα τῆς Δράμας. Ἦταν ἀγωνιστής καί ἀρχηγός ὁμάδας στήν ὁποία ὁ Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος ἀνέθετε τίς πιό ἐπικίνδυνες ἀποστολές.

15-9-1904

Ὁ Θεόδωρος Μόδης, ἀπό τά βασικά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἄμυνας Μοναστηρῖου, σκοτώνεται σέ ἐνέδρα ἀπό τούς κομιτατζῆδες μέσα στήν πόλη.

16-9-1669

Ὁ Φραγκίσκος Μοροζίνη παραδίνει τόν Χάνδακα (Ἡράκλειο) Κρήτης στούς Τούρκους τοῦ Ἀχμέτ Κιοπριλόγλου, πού τόν πολιορκοῦσαν 21 χρόνια.

16-9-1918

Ὑπογράφεται στή Θεσσαλονίκη ἀνακωχή ἀνάμεσα στή Βουλγαρία καί τούς Συμμάχους.

17-9-642

Οἱ Ἄραβες κατακτοῦν τήν Αἴγυπτο. Ὁ βυζαντινός στόλος ἐγκαταλείπει τήν Ἀλεξάνδρεια.

17-9-1176

Οἱ Τοῦρκοι νικοῦν τόν βυζαντινό στρατό ὑπό τόν Μανουήλ Α΄ Κομνηνό κοντά στό Μυριοκέφαλο τῆς Μ. Ἀσίας. Ἀπό τότε οἱ Βυζαντινοί δέν μπόρεσαν νά διώξουν τούς Τούρκους ἀπό τήν ἀνατολική Μ. Ἀσία.

17-9-1912

Ἡ Ἑλλάδα κηρύσσει γενική ἐπιστράτευση ἀναμένοντας τόν Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.

20-9-325 π.Χ.

Ὁ ἑλληνικός στόλος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἀπό 150 πλοῖα ὑπό τόν ναύαρχο Νέαρχο ἀπό τήν Κρήτη ἀποπλέει ἀπό τό λιμάνι Μάτταλα (στίς ἐκβολές τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ) γιά νά ἐπιστρέψει στήν Περσία. Μετά ἀπό πολλές ἀντιξοότητες καί σφοδρές θαλασσοταραχές φτάνει στά τέλη Δεκεμβρίου στήν Ἀρμόζεια τῆς Περσίας (σημερινά στενά τοῦ Ὀρμούζ).

21-9-480 π.Χ.

Ὁ στρατηγός τοῦ Ξέρξη, Μαρδόνιος, καταλαμβάνει τήν Ἀθήνα, πού εἶχε ἐκκενωθεῖ ἀπό τούς κατοίκους της καί πυρπολεῖ τήν πόλη καί τήν Ἀκρόπολη.

21-9-1944

Ὕστερα ἀπό σκληρή μάχη μέ τούς Γερμανούς,  ἡ III  Ἑλληνική Ὀρεινή Ταξιαρχία (Ε.Ο.Τ.) καταλαμβάνει στίς 09.00 τήν πόλη Ρίμινι τῆς Ἰταλίας.

22-9-597

Σλαβικά φύλα ἐκτελοῦν τήν πρώτη ὀργανωμένη πολιορκία τῆς Θεσσαλονίκης κατά τή διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Μαυρίκιου.

22-9-1818

Οἱ Ἀρχηγοί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ὑπογράφουν στήν Κωνσταντινούπολη κοινή συμφωνία γιά μεγαλύτερη δραστηριοποίηση τῆς Ἑταιρείας καί τήν ἀνάθεση τῆς ἡγεσίας της στόν Ἰωάννη Καποδίστρια.

22-9-1827

Ἐπειδή οἱ Μανιάτες καί οἱ Μεσσήνιοι ἀρνήθηκαν νά προσκυνήσουν τόν Ἰμπραήμ, οἱ Αἰγύπτιοι προβαίνουν σταδιακά στήν ἐρήμωση τῆς Μεσσηνίας καί τή γενοκτονία τῶν Πελοποννησίων.

22-9-1912

Ὑπογράφεται στή Σόφια στρατιωτική σύμβαση μεταξύ Ἑλλάδας καί Βουλγαρίας, γιά τήν παροχή ἀμοιβαίας βοήθειας σέ περίπτωση τουρκικῆς ἐπιθέσεως.

22-9-1915

Ἀρχίζει ἡ οὐσιαστική ἀποβίβαση τῶν Συμμάχων στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης.

23-9-1821

Δυνάμεις τουρκοαιγυπτιακῶν στρατευμάτων τοῦ Τουρκικοῦ Στόλου καταλαμβάνουν καί πυρπολοῦν τό Γαλαξίδι.

23-9-1821

Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς.

23-9-1821

Μετά τήν ἀνατίναξη τῆς Μονῆς Σέκου ἀπό τόν Γεωργάκη Ὀλύμπιο, οἱ ἀπομείναντες 160 Ἕλληνες ὑπό τόν Φαρμάκη συνθηκολογοῦν μέ τόν Σελήχ πασᾶ ὁ ὁποῖος παρασπονδεῖ καί τούς φονεύει ὅλους.

23-9-1918

Ἡ XIII Μεραρχία ἀνακαταλαμβάνει μέ τό 3ο Σύνταγμα Πεζικοῦ τό Ροδολίβος Δράμας καί μέ τό 5/42 Σύνταγμα Εὐζώνων τήν Καβάλα.

23-9-1941

Ἵδρυση τοῦ Ε.Δ.Ε.Σ. (περισσότερα στοιχεῖα)

24-9-1822

Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας ἀνακηρύσσουν τόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο Ἀρχιστράτηγο.

24-9-1867

Ὁ Μέγας Βεζίρης Ἀλή πασᾶς, πού ἔφτασε στήν Κρήτη, ἀπευθύνει στούς Ἕλληνες τοῦ νησιοῦ προκήρυξη τοῦ Σουλτάνου γιά συνθηκολόγηση καί παροχή ἀμνηστίας. Ἡ κατηγορηματική ἀρνητική ἀπάντηση τῶν Κρητῶν θεωρεῖται μνημειώδης.

24-9-1908

Ὁ λαός τῶν Χανίων κηρύσσει τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα.

26-9-1687

Κατά τήν πολιορκία τῆς Ἀκροπόλεως ἀπό τούς Βενετούς, βόμβα τους πέφτει στόν Παρθενώνα μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκραγεῖ τουρκική πυριτιδαποθήκη καί νά προκληθοῦν μεγάλες καταστροφές. Τό μνημεῖο πού ἄντεξε στή φθορά τοῦ χρόνου καταστρέφεται ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτισμένης Δύσεως.

26-9-1821

Παραδίνεται στούς Ἕλληνες ἡ τουρκική φρουρά τῆς Μεγάλης Τάπιας τῆς Τριπολιτσᾶς.

26-9-1916

Ὁριστική διαίρεση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀποτελεῖται ἀπό τό κράτος τῶν Ἀθηνῶν ὑπό τόν βασιλέα Κωνσταντίνο καί τό κράτος τῆς Θεσσαλονίκης ὑπό τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. (Τό συμπλήρωσα, διότι πολλοί δέν γνωρίζουν τόν καμβά τῆς ἱστορίας).

26-9-1944

Τό «Σύμφωνο τῆς Καζέρτας». Περισσότερα στοιχεῖα.

27-9-1831

Δολοφονία τοῦ Καποδίστρια. Ὁ Καποδίστριας, Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας δολοφονεῖται ἀπό τίς ἐθνοκτόνες σφαῖρες τοῦ Κωνσταντίνου καί τό μαχαίρι τοῦ Γεωργίου Μαυρομιχάλη, στίς 06.35, ἡμέρα Κυριακή κατά  στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου πού πῆγε γιά νά παρακολουθήσει τή Θεία Λειτουργία.

27-9-1905

Στήν πλατεία «Ἄτ Παήν άρ» ; τοῦ Μοναστηρίου ἀπαγχονίζεται ἀπό τούς Τούρκους, ἔπειτα ἀπό καταδίκη σέ θάνατο, ὁ γενναῖος ὁπλαρχηγός τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα Καπετάν Κώττας.

27-9-1918

Ἡ XIII Μεραρχία ἀνακαταλαμβάνει ὁλόκληρη τήν περιοχή Χρυσουπόλεως καί τίς ἐκβολές τοῦ Νέστου. Ἡ 1η Μεραρχία ἀνακαταλαμβάνει τή Νέα Ζίχνη, τήν Ἀλιστράτη, Καλαπότι, τό Ὀχυρό, τό Κάτω Νευροκόπι καί τή Δράμα, ὅπου καί ἐγκαθίσταται ἀπό τήν 1η Ὀκτωβρίου 1918.

27-9-1941

Ἵδρυση τοῦ Ε.Α.Μ.

27-9-1944

Τό I Τάγμα τῆς III ἑλληνικῆς Ὀρεινῆς Ταξιαρχίας (Ε.Ο.Τ.) ἐπιτίθεται ἐναντίον τῆς ἰταλικῆς πόλεως Μπελάρια καί τήν καταλαμβάνει. Τήν ἴδια μέρα διαβαίνει τόν ποταμό Ρουβίκωνα.

27-9-1950

Στήν περιοχή Λαμίας συγκροτεῖται τό Ἐκστρατευτικό Σῶμα Ἑλλάδος (Ε.Κ.Σ.Ε.), γιά νά σταλεῖ στήν Κορέα.

28-9-1922

Ὑπογράφεται στά Μουδανιά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας σύμβαση ἀνακωχῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Ἰταλίας ἀπό τό ἕνα μέρος καί ἀπό τήν Τουρκία ἀπό τό ἄλλο, μέ τήν ὁποία τερματίζεται ἡ ἐμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ἑλλάδας καί Τουρκίας.

28-9-1944

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Ἐθνικῆς Ἑνότητας, Γεώργιος Παπανδρέου, μέ διάγγελμά του πρός τόν ἑλληνικό λαό, γνωστοποιεῖ τή συμφωνία μεταξύ Κυβερνήσεως καί ἀνταρτικῶν δυνάμεων καί κάνει ἔκκληση γιά ἑνότητα στήν τελευταία φάση τοῦ ἀγώνα ἐναντίον τοῦ κατακτητῆ.

28-9-1952

Τό Τάγμα Ε.Κ.Σ.Ε. καταλαμβάνει τό ὕψωμα Μεγάλο Νόρυ στήν τοποθεσία Ἰμτζίν ποταμοῦ τῆς Κορέας, πού ἦταν ἰσχυρά ὀργανωμένο.

29-9-480 π.X.

Ἡ Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας. Ὁ ἑλληνικός στόλος ὑπό τόν Θεμιστοκλῆ καταναυμαχεῖ τόν, κατά πολύ μεγαλύτερό του, περσικό στόλο τοῦ Ξέρξη, στό στενό της Σαλαμίνας. Ἡ νίκη αὐτή σώζει τόν πολιτισμό ἀπό τή θανάσιμη ἀπειλή τῶν βαρβάρων.

29-9-1941

Οἱ βουλγαρικές ἀρχές κατοχῆς προβαίνουν σέ ὁμαδικές σφαγές 15.000 κατοίκων τῆς Δράμας, τοῦ Δοξάτου καί τῆς γύρω περιοχῆς.

30-9-1912

Τά βαλκανικά κράτη (Ἑλλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο) δίνουν κοινή διακοίνωση στήν Τουρκία, μέ τήν ὁποία ζητοῦν τήν ἐφαρμογή μεταρρυθμίσεων, κυριότερες ἀπό τίς ὁποῖες ἦταν ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐθνικῆς αὐτονομίας τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων καί ἡ ἀναλογική ἐκπροσώπησή τους στό ὀθωμανικό κοινοβούλιο.