Μνημόσυνο για τον μακαριστό Γέροντα Δωρόθεο στην Αθήνα