ΕΝΤΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ (10/4) ΤΗΣ ΔΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Μέ σεβασμό καί πόνο σᾶς ἀπευθύνουμε τήν παροῦσα ἐπιστολή, ὡς λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἱεραρχικῶς κατώτερα βεβαίως, ἀλλά διατηρώντας τήν πλήρη ἐλευθερία ἔκφρασης τῆς ἄποψής μας, ὡς μέγιστο ἀγαθό πού μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό, γιά νά καταθέσουμε ὁρισμένους προβληματισμούς πάνω στήν τελευταία (10-4) ἐγκύκλιο πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

1) Πρέπει νά αἰσθανόμαστε ἰκανοποίηση Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς γιά τό γεγονός ὅτι ὅλα τά αἰτήματα πού ἔθεσε ἡ Ἐκκλησία, περιφρονήθηκαν καί ἀπορρίφθηκαν ἀπό τό κράτος; «Πετύχαμε» ὡς Ἐκκλησία νά ἀπαγορευτοῦν ὅλες οἱ ἀκολουθίες ἐπ’ ἀόριστον, νά μήν μποροῦμε ὄχι νά κοινωνήσουμε (πόσο «ἔνοχο» ἀκούγεται αὐτό, μετά ἀπό τόση προπαγάνδα!) ἀλλά οὔτε ἕνα κερί νά ἀνάψουμε , οὔτε ἀτομική προσευχή νά κάνουμε, οὔτε καμπάνες νά κτυπήσουμε! Μᾶς γράφετε ὅτι πράξατε στο ἀκέραιο το καθῆκον Σας, ἀλλά τελικά ἀποδεχθήκατε τίς ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας. Καί ἀναρωτιόμαστε, ἄν ἡ Ἱεραρχία δέν εἶχε «πράξει το καθῆκον της», πόσο χειρότερα θά ἦταν τά πράγματα; Τί περισσότερο θά εἶχε ἐπιβάλλει ἡ Πολιτεία καί πόσο πιό ὠμά θά εἶχε δείξει στήν Ἐκκλησία ὅτι τήν θεωρεῖ ἕνα ἁπλό ΝΠΔΔ;

2) Ἄν ἰσχύει ὅπως διαφαίνεται ἀπό τήν ἀνακοίνωσή Σας, ὅτι ἐξακολουθεῖ ἐπ΄ἀόριστον ἡ στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας, τῆς ἐξομολόγησης καί τοῦ Εὐχελαίου, τόσο σέ ὑγιεῖς ὅσο καί σέ πιθανούς ἀσθενεῖς τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ, δέν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος κάποιοι ἀπό αὐτούς νά φύγουν ἀπό τήν ζωή αὐτή, χωρίς τήν παρηγοριά τῆς Ἐκκλησίας; Σύμφωνα μέ ἐπίσημα στοιχεῖα κάθε μέρα πεθαίνουν στή χώρα μας περίπου 330 ἄτομα (2018 120.297 θάνατοι), ἐνῶ ὥς σήμερα (12-4) ἀπό τόν κορωνοϊό ἔχουμε 93 νεκρούς. Γιά ὅλους αὐτούς πού τυχόν φεύγουν ἀνεξομολόγητοι καί ἀκοινώνητοι, δέν θά τό ἔχετε βάρος στή συνείδησή Σας, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, καθώς ὑπάρχουν μητροπόλεις πού δεν ἐπιτρέπουν οὔτε ἁγιασμό ἤ ἐξομολόγηση νά τελοῦν οἱ ἱερεῖς!

3) Τονίζετε ἰδιαίτερα καί χαιρόμαστε γι’ αὐτό, ὅτι δέν δέχεστε καμμία ἔκπτωση στό ζήτημα τῆς ἀξίας τῆς θείας Κοινωνίας. Δυστυχῶς ὅμως μέ τήν στάση της ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶλλον δείχνει τό ἀντίθετο! Μέχρι χθές, Σάββατο τοῦ Λαζάρου, σέ 12 ἀκολουθίες τῆς Θείας Λειτουργίας πού καταγράψαμε, στούς τηλεοπτικούς σταθμούς: ΕΤ-2, ΑΝΤ1, OPEN TV, ALPHA και 4Ε, μόνο σέ 1 περίπτωση κοινώνησε 1 ἄτομο ἀπό τούς παρισταμένους στό Ναό. Σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις ὁ ἱερουργός μετά τό «μετά Φόβου..», εἰσῆλθε ἀμέσως στό Ἅγιο Βῆμα χωρίς νά κοινωνήσει κανείς, οὔτε ψάλτης, οὔτε νεωκόρος, κάτι πού ὅσο γνωρίζουμε εἶναι βαρύτατο σφάλμα καί προσβολή γιά τό Ἱερό Μυστήριο. Γιά ποιόν τελεῖται τελικά ἡ Θεία Λειτουργία, ἄν οὔτε ἕνας δέν προσέρχεται στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς; Μήπως φοβόμαστε νά δείξουμε ὅτι κοινωνεῖ ἔστω καί ἕνας γιά νά μήν κατηγορηθοῦμε; Καί ἄν ἰσχύει αὐτό, τότε πῶς λέμε ὅτι δέν δεχόμαστε καμία ἔκπτωση στό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀφοῦ μόνοι μας αὐτοαναιρούμαστε;

4) Δέν εἴμαστε ἀντάρτες, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί θά ἀκούσουμε τίς ὑποδείξεις Σας! Σᾶς παρακαλοῦμε ὅμως, ὡς τέκνα Σας, νά μᾶς δώσετε Ἐσεῖς πρῶτοι τό παράδειγμα! Πόσο πιό εὔκολο θά εἶναι γιά τόν ἁπλό πιστό νά ἀκολουθήσει τήν προτροπή Σας, ἄν στερηθεῖτε καί Ἐσεῖς ἑκουσίως αὐτό πού στεροῦνται τά πνευματικά Σας παιδιά, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στήν ἔρημο στερήθηκε τό νερό πού δέν ἔφθανε γιά νά ξεδιψάσουν καί οἱ στρατιῶτες του ! Πόσο δυνατό παράδειγμα θά δίνατε, ἄν

σταματούσατε νά λειτουργεῖτε ὅσο διάστημα διαρκεῖ ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν! Πόσο θά παραδειγμάτιζε τούς πιστούς, ἄν ἀντί νά βγαίνετε στίς τηλεοράσεις καί νά λειτουργεῖτε πανηγυρικά, σέ ἄδειους ναούς, τήν ὥρα πού τό ποίμνιό σας «πεινάει», τελοῦσε ταπεινά και κατανυκτικά τίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδας μόνο ἕνας ἁπλός ἱερέας!

5) Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, δυστυχῶς δέν ἔχει γίνει ἀντιληπτό ὅτι ἡ θεωρία τῆς «κατ’ οἶκον ἐκκλησίας» πού προβάλλεται τελευταῖα, μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἐναντίον τῶν ὑποστηρικτῶν της. Ἅν δεχτοῦμε ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἀκολουθιῶν εἶναι θεμιτή καί ἡ παραμονή στό σπίτι καλύπτει πνευματικά τόν πιστό (ἀκούγονται καί ἐπιεικῶς ἄσχετοι καί ἀθεολόγητοι συσχετισμοί μέ τόν βίο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, μοναδικοῦ καί ἀξεπέραστου φαινομένου μετανοίας καί ἀσκήσεως) τότε τό ἐρώτημα εἶναι ἁπλό: Ἄν καλυπτόμαστε πνευματικά στή δύσκολη αὐτή στιγμή μέ τήν ἀποχή ἀπό τά Μυστήρια, γιατί νά τά χρειαστοῦμε ἀργότερα, ὅταν ὅλα θά ἔχουν ἡρεμήσει; Ἄν ὁ Θεός εὐαρεστεῖται ἀπό τή λατρεία στό σπίτι, γιατί νά μήν τό κάνουμε ἐσαεί; Ἤδη οἱ ἄθεοι μᾶς λένε ὅτι ἡ ἐκκλησία ὡς δημόσιος θεσμός εἶναι ἄχρηστη καθώς φτάνει καί περισσεύει γιά τόν κάθε πιστό ἡ ἰδιωτική λατρεία! Καί ἐσεῖς ἐμμέσως, συμφωνεῖτε μαζί τους, μιλῶντας γιά «κατ’ οἶκον ἐκκλησίες»! Ἐπίσης ποιό εἶναι τό χρονικό ὅριο, πού μποροῦμε νά μείνουμε χωρίς ἀκολουθίες; Ἄν ἡ πανδημία κρατήσει πολλούς μῆνες (μιλᾶνε σήμερα οἱ ἀρμόδιοι, γιά πιθανό δεύτερο κύμα τό φθινόπωρο) καί τό κράτος ἀπαιτήσει νέα μέτρα προστασίας, θά τά δεχθοῦμε; Καί πῶς θά ἀντιδράσουμε τότε, ἐφ’ ὅσον ἐξ ἀρχῆς δεχθήκαμε τό κλείσιμο τῶν ναῶν; Δυστυχῶς μόνοι μας ἀνοίξαμε τήν πόρτα τῆς ἀμφισβήτησης καί φοβούμαστε ὅτι θά τό βροῦμε μπροστά μας στό μέλλον!

Ἄγιοι Ἀρχιερεῖς, εἴμαστε φθαρτοί, ἁμαρτωλοί καί ἐμπαθεῖς ἄνθρωποι, πού ἐκζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μήν μᾶς κατηγορεῖτε ὅμως ὡς ὑβριστές καί συκοφάντες, ἐπειδή ἔχουμε διαφορετική ἄποψη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δεδομένης κατάστασης! Ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος «ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς», θά κρίνει τίς πράξεις καί τήν προαίρεση τοῦ καθενός μας! Αὐτός εἶναι πού γνωρίζει ἄν, ἕνα «ὁμολογιακό» κείμενο εἶναι προϊόν εἰλικρινοῦς ἀνησυχίας καί πόνου, ἤ ἀποτέλεσμα ἐπίδειξης καί ναρκισσιστικοῦ ἐγωϊσμοῦ! Αὐτός ἐπίσης θά κρίνει καί ἄν, ἕνα «συνετό καί φρόνιμο» κείμενο εἶναι προϊόν διάκρισης καί ἀγάπης πρός τόν πλησίον, ἤ προϊόν ὀλιγοπιστίας καί φόβου σύγκρουσης μέ τό κοσμικό κατεστημένο!

Γιά τήν ὥρα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν στάση πού κράτησε, κέρδισε τά ὁλόθερμα συγχαρητήρια τῆς κυβέρνησης καί τῶν (ἀθέων ἰδιαίτερα) κομμάτων, τά εὔσημα σχεδόν ὅλων τῶν ΜΜΕ, ἀλλά καί τήν εὐαρέσκεια τοῦ μεγαλύτερου τμήματος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, πού ἀκατήχητη ὅπως εἶναι, ἀποδέχθηκε εὔκολα τήν προπαγάνδα περί μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ μέ τήν Θεία Κοινωνία. Γιά τά συγχαρητήρια καί τήν εὐαρέσκεια τοῦ Θεοῦ ὅμως, πού εἶναι ὁ μόνος κριτής πού πρέπει νά μᾶς ἐνδιαφέρει, θά χρειαστεῖ νά περιμένουμε…

Πόση χαρά θά δίνατε στούς πιστούς, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἄν ἀκολουθούσαμε τό παράδειγμα τῶν Σέρβων, Γεωργιανῶν, Βουλγάρων, Ρώσων, Λευκορώσων, Ρουμάνων, στούς ὁποίους λαούς, καυχώμεθα ἐν Κυρίω, ὅτι ἐμεῖς δώσαμε τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας! Αὐτοί ὅμως τώρα, περνῶντας τήν ἴδια δοκιμασία, μᾶς δείχνουν ἕναν ἄλλο δρόμο! Τελικά αὐτοί εἶναι λιγότερο εὐαίσθητοι ἀπό ἐμᾶς στό σεβασμό τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἤ μήπως ἐμεῖς ὑποτιμήσαμε τήν δύναμη τῶν Θεόσδοτων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας;

Μέ τήν ἐλπίδα ἔστω καί τήν ἐσχάτη στιγμή νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τους καί νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση στούς Ἱερούς Ναούς, πού παραμένουν πάντα τό ἀναντικατάστατο κέντρο τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας, ἀσπαζόμεθα μέ σεβασμό τήν δεξιάν Σας,

Ευσταθιάδου Μαρία

Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος

Θωμαΐδου Αλίκη

Ιντσέπελη Σοφία

Καλκάνη Αγάπη

Κεμεντζετζίδης Φιλόθεος

Κούδα Μαρία

Ματενόγλου Αικατερίνη

Νατσιός Δημήτριος

Νικολαϊδου Μαρία

Ορτουλίδου Ανατολή

Παπαδόπουλος Παύλος

Παπαδοπούλου Κρυσταλλένια

Σιχλιμοίρης Χρύσανθος

Σιώκος Απόστολος

Στρυφων Αλέξανδρος

Τερζής Παναγιώτης

Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή

Τζέμης Θεόδωρος

Χατζής Δημήτριος