Η Ολλανδία ενημερώνει την Ελλάδα για κίνδυνο από ψημένες πιπεριές Τουρκίας

Η Ολλανδία ενημέρωσε μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα τρόφιμα (RASFF) την Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, για επικίνδυνες κόκκινες ψημένες πιπεριές σε φέτες. Οι πιπεριές είναι προέλευσης Τουρκίας και σύμφωνα με το RASFF, ο κίνδυνος για τους καταναλωτές είναι σοβαρός καθώς μέσα στο προϊόν εντοπίστηκε ξένο σώμα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την μάρκα ή την εταιρεία που τα εισάγει.

Επίσης η Βουλγαρία ενημέρωσε σήμερα το RASFF για σοβαρό κίνδυνο από 2 φορτία με λεμόνια από την Τουρκία, μολυσμένα με φυτοφάρμακα. Το ένα φορτίο λεμόνια περιέχουν 70% Πάνω από το μέγιστο επιτρεπτό όριο της ουσίας Imazalil. Συγκεκριμένα η δραστική ουσία Imazalil  ανιχνεύτηκε σε ποσότητα 16.675mg/Kg με μέγιστο όριο τα 5 mg/Kg. Η άλλη αποστολή λεμονιών βρέθηκε να περιέχει 13.425 mg/kg Imazalil.

cibum.gr