Δημοσιεύσεις ετικέτας «Ζῶα»

Tα θαυμάσια της Δημιουργίας: Οικολογική ισορροπία

Το πως βρίσκουν την αναγκαία τροφή και εξασφα­λίζουν την επιβίωσή τους επάνω στην γη τα αναρίθμη­τα είδη των φυτικών και ζωικών οργανισμών, αποτελεί θαύμα θαυμάτων. Από τον πάνσοφο νου τού Δημιουργού έχει καταστρωθή ένα σχέδιο που μας εκπλήσσει με την σοφία του.