Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ»

Τό δίκαιο παράπονο μιᾶς Ὑπερπολύτεκνης μητέρας…!

τό ὀξύτατο δημογραφικό πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας δέν πρόκειται νά λυθεῖ μέ πομπώδεις διαπιστώσεις, καί εὐχολόγια. Θά πρέπει ἐπιτέλους, σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος καί πρωτίστως ἡ Κυβέρνηση, νά υἱοθετήσουν, κατά ἄμεση προτεραιότητα, μιά πραγματικά φιλοοικογενειακή ἐθνική πολιτική, μέ ἔμφαση στίς Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού εἶναι οἱ αἱμοδότες τῆς Πατρίδος μας!