Δημοσιεύσεις ετικέτας «Β΄ ΣΤΑΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΉΧΟΣ Δ΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙΤΕΣ & ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Η΄ Λουκά) Τυπικά, Β΄ Στάση, Ήχος Δ΄ (λέγετος) – Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Η΄ Λουκά) Τυπικά, Β΄ Στάση, Ήχος Δ΄ (λέγετος). Ψάλλουν Μπουραζερίτες & Νεοσκητιώτες Πατέρες – Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.