Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΜΕΛΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ ΗΧΟΣ Γ΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Απόκρεω) Πολυέλεος, Επι τον ποταμόν, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄- Ιδιόμελον Αίνων Τριωδίου, Ώ ποία ώρα τότε, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Απόκρεω) Πολυέλεος, Επι τον ποταμόν, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Ήχος Γ΄. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλιού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου – Ιδιόμελον Αίνων Τριωδίου, Ώ ποία ώρα τότε, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.