Μουσικά Κείμενα (Κυριακή της Απόκρεω) Πολυέλεος, Επι τον ποταμόν, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄- Ιδιόμελον Αίνων Τριωδίου, Ώ ποία ώρα τότε, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Β΄

Πολυέλεος ο οποίος ψάλλεται κατ΄ έθος την Κυριακή τής Απόκρεω και την Κυριακή τής Τυρινής, Επι τον ποταμόν, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Γ΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλιού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Ιδιόμελον Αίνων Τριωδίου, Ώ ποία ώρα τότε, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.