Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΠΛΑΝΕΣ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

Αγιορείτικη αναίρεση των λεγομένων του π. Βασιλείου Βολουδάκη για τον Άγιο Παΐσιο και το χειρόγραφό του «Σημεία των καιρών»

Μέ ἔκπληξιν, ἀλλά καί βαθύτατη θλίψιν, ἀκούσαμε τόν π. Βασίλειον Βουλουδάκην νά ἀναμασᾶ ὅσα πεπλανημένα, ἀλλά καί ψευδῆ καί ἀνυπόστατα, ἤδη ἀπό τοῦ 1986 καί κατά διαστήματα ἔχει γράψει, μέ διάφορες παραλλαγές καί ἀντιφάσεις, σχετικῶς μέ τό 666, τίς ταυτότητες, τό χάραγμα, τόν Ἅγιο Παΐσιο, τήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας, κ.λπ., καί διά τά ὁποῖα ἔχει δεχθεῖ πληθώρα ἀναιρέσεων