Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΟΤΕ ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Άγιον Όρος: Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί, Ήχος πλ. Δ΄ – Και νυν Αποστίχων Μ. Πέμπτης, Ήχος πλ. Α΄

Άγιον Όρος. Ότε οι ένδοξοι Μαθηταί, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – Και νυν Αποστίχων Μ. Πέμπτης, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.