Δημοσιεύσεις ετικέτας «γεφύρι της Αρτοτίβας»

Το πέτρινο γεφύρι της Αρτοτίβας στον Εύηνο ποταμό

Είναι χτισμένο στο στενότερο σημείο τον ποταμού και πριν συναντήσει ο Εύηνος τον παραπόταμο Κότσαλο. Το γεφύρι της Αρτοτίβας εξυπηρετούσε την επικοινωνία της ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας