Δημοσιεύσεις ετικέτας «Εστίας Πατερικών Μελετών»

Ἡ ἱστορική καί νομική σημασία τῆς συνταγματικῆς ἀναγνώρισης ἐπικρατούσης θρησκείας

Στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, τον Ιανουάριο του 1822, οι αντιπρόσωποι του επαναστατημένου ελληνικού Έθνους ψήφισαν το πρώτο υποτυπώδες σύνταγμα για να οργανώσουν πάνω σε αυτό το κράτος των απελευθερωμένων περιοχών

Λειτουργικές επισημάνσεις στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Το παρόν άρθρο, αποτελεί διασκευασμένο απόσπασμα της ευρύτερης – υπό συγγραφή- εργασίας με τίτλο: Στοιχεία Εκκλησιαστικής Μουσικής στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του δασκάλου εκκλησιαστικής μουσικής του Σχολείου Ψαλτικής, Παναγιώτη Κοσμόπουλου