Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

”Γλώσσαι ποτέ συνεχύθησαν” Δοξαστικόν Αποστίχων Πεντηκοστής, Ήχος πλ. Δ’ – Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες

”Γλώσσαι ποτέ συνεχύθησαν” Δοξαστικόν Αποστίχων Πεντηκοστής, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος πλ. Δ’ – Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.