Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΉΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

I.M.Δοχειαρίου: Δοξαστικόν Αίνων Μεταμορφώσεως, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄

I.M.Δοχειαρίου: Δοξαστικόν Αίνων Μεταμορφώσεως, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.