Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ Γ΄ ΉΧΟΥ ΨΑΛΛΟΥΝ ΚΑΡΑΚΑΛΛΙΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Κ΄, Ε΄ Λουκά) Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄- Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Κ΄, Ε΄ Λουκά) Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες – Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες Πατέρες.