Δημοσιεύσεις ετικέτας «Ἀσπασία Καλαφάτη»

Νοείται υποχρεωτικότητα (άμεση ή έμμεση) του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Sars-Cov-2 με εμβόλια σε πειραματική φάση;

(Θα χρησιμοποιώ την θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω). [Ηθικές Αρχές της Ιατρικής, το Ωφελέειν και το Μη βλάπτειν].