Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΡΓΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Γ. ΒΙΟΛΑΚΗ ΉΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά ) Αργή Δοξολογία, μέλος Γ. Βιολάκη, Ήχος πλ. Β΄- Άξιον εστίν, ανωνύμου, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά ) Αργή Δοξολογία, μέλος Γ. Βιολάκη, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον εστίν, ανωνύμου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλει ο Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος Λαυριώτης.