Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΡΓΑ ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΉΧΟΣ Γ΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄- Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Νεοσκητιώτες Πατέρες.