Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΡΓΑ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΗΧΟΣ Α΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΨΑΛΤΩΝ ”ΦΙΛΑΘΩΝΙΤΑΙ” & ”ΤΡΟΠΟΣ”»

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή IΗ΄, Δ΄ Λουκά, Των Αγίων Πατέρων της εν Νικαία Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄- Χερουβικόν, μέλος Κ. Ψάχου, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή IΗ΄, Δ΄ Λουκά, Των Αγίων Πατέρων της εν Νικαία Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν οι χοροί Ψαλτών ”Φιλαθωνίται” & ”Τρόπος”- Χερουβικόν, μέλος Κ. Ψάχου, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο χορός Ψαλτών ”Βυζαντινό Μουσικό Σύνολο”.