Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΣΕ ΑΡΓΟΝ ΜΕΛΟΣ ΉΧΟΣ Α΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ»

Η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού: Δοξαστικόν Αίνων εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄ – Aπολυτίκιον εορτής, αργόν μέλος, Ήχος A΄

Η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού: Δοξαστικόν Αίνων εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλει η αδελφότης των Δανιηλαίων Πατέρων – Aπολυτίκιον εορτής, αργόν μέλος, Ήχος A΄. Ψάλλουν Μπουραζερίτες Πατέρες.