Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

Ανοχύρωτη χώρα

Δὲν εἶναι δυνατὸν ἕνα κράτος, ἄν εἶναι πραγματικὰ κράτος, νὰ μὴν μπορεῖ νὰ προστατεύσει ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀπὸ μία τοπικὴ πυρκαγιά, μία σημαίνουσα βάση τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, μὲ μαχητικὰ ἀεροσκάφη ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἀσπίδα τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας τῆς χώρας

Τι υπάρχει πίσω από τις ανεμογεννήτριες;

Η Αικατερίνη Στατηρά, Φυσικός και Αντιπρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων, με άρθρο της στον Ηπειρωτικό Αγώνα, καταρρίπτει μύθους και αποκαλύπτει αλήθειες σχετικά με τις επιβαρυντικές για το περιβάλλον και την προστασία της φύσης συνέπειες της εγκατάστασης αιολικών πάρκων.

Πανεπιστήμιο Harvard: Η αρνητική πλευρά της αιολικής ενέργειας

Καθώς ο κόσμος ξεκινάει την μεγάλης κλίμακας μετάβαση προς χαμηλότερες σε άνθρακα ενεργειακές πηγές, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά του κάθε είδους και να κατανοηθούν επαρκώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που πιθανόν να είναι ασήμαντες σε σύγκριση με το κάρβουνο και το αέριο.