Δημοσιεύσεις ετικέτας «Σοφίας Φράγκου-Πλατῆ»

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Κι ἔτσι, ἕνα πρωὶ νωρίς, καθὼς βγῆκε ὁ παππούλης ἐπίσκοπος ἀπὸ τὴν προσευχή του καὶ ἀπὸ τὴ σπηλιά, βρέθηκε μπροστὰ σὲ ἀρκοῦδες, λύκους, ἀλεποῦδες καὶ ἐλάφια. «Τί συμβαίνει;» ἀναρωτήθηκε. «Στὸν Παράδεισο βρέθηκα σὰν τὸν Ἀδάμ, τὸν πρῶτο ἄνθρωπο, τὸν βασιλιὰ τῆς γῆς;». -Καλῶς τά μου, ἤρθατε νὰ πάρετε τὴν εὐλογία τοῦ Πλάστη σας ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ παπποῦ;