ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Ὅ Ὅσιος Εὐμένιος ὅπως τὸν ἔζησα »

Ἐκδήλωση στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Δήμου Ἁγ. Παρασκευῆς,

τὴν Κυριακὴ 16 Ἰουνίου 2024, ὥρα 19:00.

Ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” σᾶς προσκαλεῖ σὲ ὁμιλία μὲ θέμα:

«Ὁ Ὅσιος Εὐμένιος ὅπως τὸν ἔζησα»

Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Φιλόθεος ὁ ὁποῖος θὰ διανθίσει τὴν ψυχωφελῆ του ὁμιλία μὲ προσωπικά του βιώματα καὶ ἐμπειρίες καθὼς εἶχε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ ζήσει περίπου 20 χρόνια κοντὰ στὸν Ἅγ. Εὐμένιο.

Ἡ ὁμιλία θὰ λάβει χώρα στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Δήμου Ἁγ. Παρασκευῆς,τὴν Κυριακὴ 16 Ἰουνίου 2024, ὥρα 19:00.