Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ»

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ

Αγίου Παϊσίου Οἱ Ἰνδοὶ εἶναι ἔξυπνος λαός, ἐνῷ ἔχουν μεταφυσικὲς ἀνησυχίες καὶ πολλὴ καρδιά, ἀσχολοῦνται μὲ τὴ δῆθεν φιλοσοφία, μὲ […]