Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΙΗΣΟΥΣ»

“Νεκροψία” στο Ανθρώπινο Σώμα του Ιησού Χριστού

Ο κ. Κουτσάφτης έχει κάνει μια βαθιά μελέτη (συστηματικά εδώ και καιρό) για το θέμα, εξετάζοντας όλες τις πηγές και αναλύοντας τα Πάθη και τον θάνατο του Ιησού με επιστημονικό τρόπο. Αναλύει τα αίτια θανάτου του Ιησού, την επίπτωση κάθε βασανιστηρίου αλλά και την ψυχοσωματική κατάσταση του Χριστού.

Περί Νοερᾶς καί Καρδιακῆς Προσευχῆς (μέρος β’)

 Παιδί μου, μνημόνευε Ἰησοῦν διαπαντός, ἵνα εἰς ὅλας τά ἀδυναμίας εὕρῃς τό κατάλληλον φάρμακον. Πόνον ἔχεις; Διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἰησοῦ θά εὕρῃς ἀνακούφισιν καί φώτισιν. Θλῖψιν ἔχεις; Ἰησοῦν ἐπικαλοῦ καί ἰδού ἡ παρηγορία θά ἀνατείλῃ εἰς τήν σφαῖραν τῆς καρδίας σου.

Αἰτωλίας Κοσμᾶς: Ἂν ὁ Χριστός δὲν βοηθοῦσε τὴν πατρίδα μας ἀκόμα οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νὰ φοροῦσαν τουρκικὸ φέσι. Τὸ ἔτος αὐτό, νὰ γίνῃ ἔτος ἐλευθερίας, ἔτος ἀρετῶν καὶ ἁγιότητος!

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς μιλάει γιὰ τὰ ὀνομαστήρια τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου. Συμπληρώθηκαν, μᾶς λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὀκτὼ ἡμέρες ἀπὸ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔκαναν στὸ παιδὶ περιτομὴ καὶ τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Ἰησοῦς. Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς δὲν τὸ ἔδωσαν αὐτοὶ……