Δημοσιεύσεις ετικέτας «Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος»

Ελευθεριάδης (ψυχολόγος): « Φορέστε μάσκες στα παιδιά. Εκμηδενίστε την ιερότητα του προσώπου. Αυτό θέλετε. Μια κοινωνία αποξενωμένων»

Φορέσετε μάσκες στα παιδιά. Καλύψτε τα πρόσωπα τους. Μάθετέ τους να φοβούνται το ένα το άλλο. Να μην πλησιάζονται.