Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Η αποστολή της γυναίκας στον κόσμο

Αδιαμφισβήτητα τον πρώτο λόγο εδώ έχει η γυναίκα και όχι ο άνδρας. Για τη γυναίκα το έργο αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή της. Αυτό δεν το λέω εγώ αλλά η αγία Γραφή. Βέβαια δεν είναι σωστό να περιορίζουμε το ρόλο της γυναίκας στην τεκνογονία. Και πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος προσεκτικός και πνευματικά καλλιεργημένος δεν σκέφτεται έτσι.

Άγιος Λουκάς – Ή άπάντηση τού Θεού..

Οι άνθρωποι, πολλές φορές, περιμένουν από τον Θεό να πραγματοποιήσει αυτά που ζητούν στις προσευχές τους, με έναν τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος. Ο Θεός όμως συχνά απαντά στις δεήσεις τους με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και όχι μ’ αυτόν που θα ήθελαν ή θα φαντάζονταν!

Το παράδειγμα του Αγίου Λουκά σήμερον

H βαθεία ἐπιστημονικὴ συγκρότησις, ἡ συνεχὴς ἔφεσις πρὸς γνῶσιν,ἡ προσπάθεια διανοίξεως νέων ὁδῶν εἰς τὴν ιατρικήν ἔρευναν, ἡ ἐγχειρητικὴ δεινότης, τὸ θάρρος, ἡ ἐπιμονή, ἡ ἀκαταπόνητος ἐργατικότης, ἡ βαθεία ἀγάπη διὰ τὴν μετάδοσιν καὶ μεταλαμπάδευσιν τῶν γνώσεων καὶ τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ κυρίως ἡ βαθεία ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριον, ἡ ὁποία ἐξεφράζετο διηνεκῶς διὰ τῆς μέχρι θυσίας ἀγάπης πρὸς τὸν πάσχοντα ἄνθρωπον, ἦσαν τὰ κύρια στοιχεῖα τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ περιγράμματος τοῦ Ἁγίου Λουκά, ὡς Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς.

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως & Κριμαίας – Έγινε κακή συνήθεια

Δεν προσέχουμε τα δικά μας ελαττώματα και τις αμαρτίες, ενώ στους άλλους βρίσκουμε πολλά σφάλματα.
Ψάχνουμε να τα βρούμε και όταν τα βρίσκουμε, πάμε και τα διαλαλούμε σε όλον τον κόσμο.