Δημοσιεύσεις ετικέτας «Α΄ – Γ΄ – Θ΄ ΩΔΗ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΉΧΟΣ Δ΄»

Ι.Μ. Βατοπαιδίου: Κανόνας του Ευαγγελισμού (Ήχος Δ΄, λέγετος) & Απολυτίκιον Εορτής

Ι.Μ. Βατοπαιδίου: Κανόνας του Ευαγγελισμού (Ήχος Δ΄, λέγετος) & Απολυτίκιον Εορτής – Ψάλλουν Πατέρες της Μονής.