ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012)