«Ρωμνιός» – Εικοστό πρώτο και εικοστό δεύτερο τεύχος (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2015)