«Ρωμνιός» – Δέκατο ένατο και εικοστό τεύχος (Ιανουάριος – Ιούνιος 2015)