ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΡΩΜ-ΝΙΟΣ” – ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)