Παλαιά Μητρόπολη – Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (14ος αι.) – ΕΔΕΣΣΑ

εικόνα3

Ο ναός, ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του βράχου της Έδεσσας, είναι αφιερωμένος στον Χριστό, Σοφία και Λόγο του Θεού. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας μετονομάστηκε σε ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου για να αποφευχθεί η καταστροφή ή η μετατροπή του σε τζαμί (Όσες εκκλησίες ήταν αφιερωμένες στην του Θεού Σοφία δέχονταν την αντίστοιχη μεταχείριση από τους Οθωμανούς Τούρκους, καθώς παρέπεμπαν στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης).

Ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με υπερυψωμένο το κεντρικό κλίτος και νάρθηκα στα δυτικά. Η αρχιτεκτονική και το ζωγραφικό σύνολό του έχει εμφανείς σχέσεις με μνημεία της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης.

Αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της Παλαιολόγειας περιόδου στο νομό Πέλλας.

Είναι άξιο αναφοράς ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία επιτρέπει πλέον την τέλεσή ακολουθιών και λειτουργιών κάποιες φορές το χρόνο.

εικόνα6 εικόνα5 εικόνα4 εικόνα3 εικόνα2 εικόνα7-απεικόνιση κτητορικής παράστασης.Διακρίνεται ο κτήτορας,μαζί με τα δυο παιδιά του, να προσφέρει ομοίωμα του ναού στον Κύριο

ΠΗΓΗ : ΡΩΜΝΙΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΡΩΜΝΙΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ