Εικόνα Παναγίας Αγίου Όρους “ΕΣΦΑΓΜΕΝΗ” – Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου ‘Ορους

 Γιὰ τὴν εἰκόνα αὐτή,διηγοῦνται ὅτι πληγώθηκε ἀπὸ τὸ μαχαίρι ἑνὸς δύστροπου ἱεροδιακόνου καὶ ἐκκλησιάρχη (ἐπιμελητὴ τῆς ἐκκλησίας, νεωκόρου), ὁ ὁποῖος, ἐξ αἰτίας δῆθεν τοῦ διακονήματός του, ἔφθανε πάντοτε καθυστερημένος στὴν Τράπεζα. Σὲ μιὰ παρόμοια περίπτωση ὁ τραπεζάρης (ὑπεύθυνος τῆς τραπεζαρίας) ἀγανακτησμένος ἀρνήθηκε νὰ τοῦ δώσει φαγητό. Οἱ ταραγμένοι καὶ ὀργισμένοι λογισμοὶ τοῦ ἐκκλησιάρχη, στράφηκαν ἐναντίον τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἐνῶ αὐτὸς τὴν ὑπηρετοῦσε, αὐτὴ δὲν μεριμνοῦσε οὔτε γιὰ τὴν τροφή του. Ἀπὸ τὴν πληγὴ αὐτὴ ξεπετάχθηκε αἷμα, τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας χλώμιασε, ἐνῶ ὁ ἱεροδιάκονος τυφλώθηκε καὶ ἔπεσε κάτω φρενόληπτος ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς συνείδησης,μένοντας στὴν κατάσταση αὐτὴ τρία χρόνια. Τότε χάρη στὶς προσευχὲς τοῦ ἡγουμένου καὶ τῆς ἀδελφότητος, ἡ Παναγία ἐμφανίστηκε στὸν ἡγούμενο καὶ ἀνήγγειλε τὴν θεραπεία του.

Ὁ ἐκκλησιάρχης πέρασε τὴν ὑπόλοιπη ζωή του σ΄ ἕνα στασίδι, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἰκόνα θρηνώντας τὸ φοβερὸ ἁμάρτημά του, καὶ πρὶν πεθάνει πῆρε τὴν συγχώρηση ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Παναγία, ποὺ τοῦ ἀνήγγειλε ὅμως, ὅπως προηγουμένως καὶ στὸν ἡγούμενο, ὅτι τὸ βλάσφημο χέρι του θὰ ὑφίστατο παραδειγματικὴ τιμωρία μετὰ  θάνατον. Πράγματι μέχρι σήμερα φυλάσσεται ἄλιωτο καὶ κατάμαυρο κοντὰ στὴν εἰκόνα ποὺ εἶναι τοποθετημένη στὸν νάρθηκα τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου Δημητρίου.

2/8/2014