Προσκύνημα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στὴν Ἁγία Γῆ

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη διοργανώνει στὶς 12-18 Φεβρουαρίου 2018 Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ στὴν Ἁγία Γῆ! Τὸ Προσκύνημα θὰ περιλαμβάνει ἐπίσκεψη σὲ Ἱεροσόλυμα, Ἱεριχῶ, Βηθλεέμ, Γαλιλαία καὶ Σαμάρεια! Ἀναλυτικά το πρόγραμμα μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε παρακάτω!

Ἡ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τιμᾶται στὰ 600 εὐρὼ καὶ περιλαμβάνει τὰ ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια (μαζὶ μὲ φόρους ἀεροδρομίων), 6 διανυκτερεύσεις σὲ δίκλινα δωμάτια μὲ ἡμιδιατροφὴ σὲ ξενοδοχεῖο 4 ἀστέρων,  μεταφορὲς μὲ λεωφορεῖο, μετάβαση μὲ μικρὰ λεωφορεῖα στὸ Ὅρος Θαβώρ, μετάβαση μὲ μικρὰ λεωφορεῖα στὴν Ἱερή Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα,  ἐξοπλισμὸ ξενάγησης  (ἀκουστικὰ – headphones), ἔμπειρους  Συνοδοὺς – Ξεναγούς, ταξιδιωτικὴ τσάντα  καὶ ἐνημερωτικὸ διακριτικὸ προσκυνητὴ (Laneyard)!

Τὸ Προσκύνημα ἀπευθύνεται σὲ συμμετέχοντες ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἕως 40 ἐτῶν. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἀπαραίτητη εἶναι ἡ κατοχὴ διαβατηρίου μὲ ἡμερομηνία λήξεως τουλάχιστον ἕνα ἑξάμηνο μετὰ τὶς ἡμερομηνίες τῆς ἐκδρομῆς. Ὅποιος δὲν διαθέτει, ὀφείλει νὰ ἐκδώσει νέο στὶς ἁρμόδιες ἀρχές.

Γιὰ δηλώσεις συμμετοχῆς παρακαλοῦμε νὰ ἀποστείλλετε στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση  heidivlahou@hotmail.com τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:

Ὀνοματεπώνυμο, ἡλικία, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας καὶ πόλη κατοικίας.

Ἀφοῦ μᾶς ἀποστείλλετε τὰ στοιχεῖα σας στὸ ἀνωτέρο ἠλεκτρονικὸ ταχυεδρομεῖο  θὰ ἀναλάβουμε ἐμεῖς τὴν ἐπικοινωνία μαζί σας γιὰ τὶς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δὲν θά λογίζεται ὡς ὁριστικὴ ἡ συμμετοχή σας στό Προσκύνημα πρὶν τὴν ὀνομαστικὴ κατάθεση σὲ τραπεζικὸ λογαριασμὸ ποὺ θὰ σᾶς δίνουμε τῆς ἀπαιτούμενης προκαταβολῆς τῶν 300 εὐρώ (μή ἐπιστρέψιμη). Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς γιὰ τὴν διευκόλυνση ὅλων μας θὰ ἦταν καλὸ νὰ γίνουν τὸ ἑπόμενο εἰκοσαήμερο (μέχρι 12 Νοεμβρίου). Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ τηρηθεῖ αὐστηρὰ σειρὰ προτεραιότητος βάσει τοῦ χρόνου δήλωσης!

Τέλος, λόγω τῆς Ἱερότητος τοῦ Τόπου ποὺ θὰ ἐπισκεφτοῦμε παρακαλοῦμε τοὺς συμμετέχοντες νὰ σεβαστοῦν μὲ τὴν δέουσα σεμνότητα συμπεριφορᾶς καὶ ἐμφάνισης  τὰ Ἅγια Προσκυνήματα.

Ὑπεύθυνοι Προσκυνήματος ἐκ μέρους τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης

Ἔξαρχος Γεώργιος, μέλος ΔΣ

Καλλιντέρης Νικόδημος, Πρόεδρος ΕΡΩ      

 

Πρόγραμμα-Προσκυνήματος-ΕΡΩ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-2018

Προσκύνημα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στὴν Ἁγία Γῆ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα