ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΟΥ. ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ – ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄