ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΑΤΙΑΝΗΣ

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν