Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΑ΄, Ζ΄ Λουκά) Αργοί Αναβαθμοί, μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄- Ευλογημένη συ εν γυναιξί, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος Δ΄