π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: “Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἄτρωτη, ἀλλά οἱ ὑποχωρήσεις τῶν ἐπισκόπων μᾶς βουλιάζουν”

Απόσπασμα ομιλίας του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου: Ἀποκάλυψις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 21, 9 – 13, ημερομηνία πού διεξήχθη ἡ ὁμιλία 18-12-83