Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά της Μεταμορφώσεως)

Ψαλμός 102, μέλος αγιορειτικόν

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον…» Ψαλμός ρβ΄, μέλος αγιορειτικόν, Ήχος πλάγιος του τετάρτου

 

Αξιον εστιν ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ηχος πλ Δ ερμ Παν Νεοχωριτης

Οπως εψάλη κατα την Κυριακή των Αγίων Πάντων [26-6-2016] στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στην ΚωνΠολη,από τον Τοποτηρητή Πρωτοψάλτη κ.Παναγιώτη Νεοχωρίτη. Το μουσικό κειμενο από την Λειτουργία της 4τομης Πανδέκτης.