Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) Δοξαστικόν Αποστίχων Εσπερινού, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος πλ. Δ΄- Αναστάσιμον Στιχηρόν Αίνων, «Ο Σταυρός σου Κύριε», Ήχος πλ. Β΄

Δοξαστικόν Αποστίχων Εσπερινού, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ι.Ν Αγίου Γερασίμου Ιλισίων Κων/νος Μπιλάλης.

Αναστάσιμον Στιχηρόν Αίνων, «Ο Σταυρός σου Κύριε», Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλει ο π. Ακάκιος της συνοδείας των Δανιηλαίων.