Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Αντιπάσχα – του Θωμά, Άγιου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος) Απολυτίκιον Άγιου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, Ήχος Δ΄- Ειρμός Θ΄ Ωδής Εορτής, Σε την φαεινήν λαμπάδα, Ήχος Α΄

Απολυτίκιον Άγιου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, Ήχος Δ΄- Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.

Ειρμός Θ΄ Ωδής Εορτής, Σε την φαεινήν λαμπάδα, Ήχος Α΄- Ψάλλει Χορός Κωνσταντινουπολιτών υπό τη διεύθυνση του τότε Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μακαριστού Θρασυβούλου Στανίτσα.