Ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στήν Ἀθήνα μέ τόν Γέροντα Μάξιμο Ἰβηρίτη

Ἡ Ἐνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ ὁ ἱερὸς ναὸς Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος σᾶς προσκαλοῦν σὲ ἐκδήλωση-ὁμιλία τοῦ Γέροντα Μαξίμου Ἰβηρίτου μὲ θέμα: «Ἀλεξανδρινὰ ἀποτυπώματα εὶς τὸν Ἄθωνα». Ἡ ἐκδήλωση-ὁμιλία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 29 Ἀπριλίου 2023  στὶς 19.00 στὸ καθολικὸ τοῦ ἀνωτέρω ἱεροῦ ναοῦ.

Ὁ Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης, διετέλεσε Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἐπίτιμος Καθηγητὴς τοῦ Διεθνοῦς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἐταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Ἔχει συγγράψει περὶ τὶς διακόσιες μελέτες ἱστορικοῦ καὶ θεολογικοῦ περιεχομένου.

Προσφάτως κυκλοφορήθηκε τὸ νέο περισπούδαστο ἔργο τοῦ Γέροντα Μάξιμου -εἰκοστὸ πέμπτο κατἀ σειρά – ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ ξυνωρὶς τῶν Ἀρίστων: Μέγας Ἀλέξανδρος-Φιλόσοφος Ἀριστοτέλης. Ἀλεξανδρινὰ καὶ Ἀριστοτελικὰ ἀποτυπώματα εἰς τὸν Ἄθωνα». Στὸ ἔργο αὐτὸ προβάλλονται δύο κορυφαῖοι καὶ ἄριστοι ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ὁ Φιλόσοφος Ἀριστοτέλης. Μέσῳ δὲ τούτων προβάλλεται καὶ τὸ μεγαλώνυμο ὄρος τοῦ Ἄθω, μετὰ τοῦ ὁποίου συνδέονται ἀμφότεροι διαχρονικῶς.

Ὅπως περιγράφει στὸ ἀνωτέρω πόνημά του ὁ Γέροντας Μάξιμος Ἰβηρίτης, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποίος προδιέγραψε σὰν ὄργανο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ μέλλον τοῦ Ἄθωνος, ἀφοῦ κατέστη ὄργανο τῆς Θείας Προνοίας γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ταυτότητάς του, ὥστε μετὰ ἀπὸ αἰῶνες νὰ γίνει τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας κατοικητήριο ἀγωνιζομένων καὶ ὁσιοτάτων Μοναχῶν.

Ἡ «Ἐνωμένη Ρωμηοσύνη» προσκαλεῖ τὰ μέλη, τοὺς φίλους καὶ συνεργάτες της νὰ παρακολουθήσουν τὴν περισπούδαστη καὶ βαρυσήμαντη αὐτὴ ὁμιλία τοῦ Γέροντα Μάξιμου Ἰβηρίτου. Στοὺς παρευρισκόμενους θὰ διανεμηθεῖ, τιμῆς ἕνεκεν, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Ε.ΡΩ. τῆς «Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης».

Ὁ ἱερὸς ναὸς Ἀγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν ὁποῖο θὰ διεξαχθεῖ ἡ ἐκδήλωση-ὁμιλία τῆς «Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης» βρίσκεται ἐπὶ τῶν ὁδῶν Μαραθωνομάχων ἀρ. 24 καὶ Βυζαντίου στὸ Μαρούσι, τ.κ. 151 24, τηλέφωνο: 2106199116.