Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄ από του Πάσχα, Του Τυφλού) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Α΄ – Καταβασία Θ΄ Ωδής Αναστάσεως, Ο Άγγελος εβόα, μέλος Δημητρίου Κυφιώτου, Ήχος Α΄