Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Υψώσεως – Απόδοσις Γενεσίου της Θεοτόκου) Θεός Κύριος – Αναστάσιμον Απολυτίκιον σε αργόν μέλος Θ. Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄- Κοινωνικόν Θεομητορικών εορτών, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, μέλος Π. Μπερεκέτου, Ήχος Βαρύς

Θεός Κύριος – Ευφραινέσθω τα ουράνια σε αργόν μέλος Θ. Βατοπαιδινού, Ήχος Γ΄ – Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Κοινωνικόν ”Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι…”, μέλος Π. Μπερεκέτου, Ήχος Βαρύς – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.