Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως) Αργές Καταβασίες Χριστουγέννων (Α΄, Γ΄ Ωδή), μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄- Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄

Αργές Καταβασίες Χριστουγέννων (Α΄, Γ΄ Ωδή), μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος Α΄- Ψάλλει ο Καθηγούμενος τής Ι.Μ Δοχειαρίου π. Αμφιλόχιος.

Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.