Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΔ΄, Θ΄ Λουκά) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Βαρύς – Άξιον εστίν, μέλος Μ. Μισαηλίδου, Ήχος Βαρύς