Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου μετά την εορτήν της Υπαπαντής) Δοξαστικόν Λιτής της Εορτής, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Α΄- Α΄& Γ΄ Ωδές Υπαπαντής, Ήχος Γ΄